نگهدارنده های ارتودنسی
برگشت درمان
ارتودنسی مجدد
دندان عقل
ملاحظات پس از درمان ارتودنسی

بهترین جلسه درمان ارتودنسی هم برای بیمار و هم برای متخصص ارتودنسی جلسه اتمام درمان ارتودنسی است. در این جلسه براکتها و دستگاههای ارتودنسی  پس از مدت طولانی درمان ارتودنسی از دهان بیمار خارج می شود که نتیجه ان بهبود لبخند  و نحوه جویدن بیمار خواهد بود.

 اما این پایان کار نخواهد بود و مرحله بسیار مهم حفظ نتایج درمان یا دوره نگهداری ( Retention ) آغاز می شود که به همان اندازه درمان ارتودنسی دارای اهمیت است. در این مرحله از دستگاه هایی به نام نگهدارنده استفاده می شود تا نتایج حاصل از درمان ارتودنسی ثبات داشته باشد و دچار برگشت نشود.

توجه نمایید که بیشترین میزان برگشت در طی ساعات و روزهای اولیه پس از باز کردن دستگاه  خواهد بود و در بعضی ناهنجاری ها مثل دندانهای فاصله دار و یا دچار چرخش شدید ممکن است نیاز به استفاده طولانی مدت از نگهدارنده ها باشد.

عواقب برگشت درمان ( عدم استفاده از نگهدارنده )

-به هم خوردن زیبایی حاصل از درمان که با توجه به مدت زمان درمان ارتودنسی و هزینه صرف شده ( وقت و هزینه درمان ) آزار دهنده خواهد بود.

- امکان نیاز به درمان مجدد ( در صورتی که شرایط دندانها اجازه درمان مجدد را بدهد ) و صرف هزینه توسط بیمار

علت استفاده از نگهدارنده پس از درمان

-در درمان ارتودنسی دندانها و فکین شما به محل جدیدی جابجا می شوند که نیاز است که عضلات و بافتهای اطراف به این موقعیت جدید دندانها و فکین عادت کنند.

-استخوان دور دندانها بعد از درمان هنوز بطور کامل سفت و محکم نشده است و نیاز است که طی جویدن و فانکشن های فکی وبدون حضور سیم این استخوان مجددا قوام مناسب را بدست آورد.

-الیاف لثه ای و بافتهای نگهدارنده دندان در استخوان فک در طی درمان تحت فشار و کشش قرار می گیرند و باید به آنها پس از درمان فرصت داد که در این حالت جدید فرم بگیرند.

-رشد باقی مانده ( در کودکان در حال رشد ) ممکن است درجهت نامناسب بوده وتمایل داشته باشد دندانها و فکین را به محل قبلی خود برگرداند.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.