مراحل ارتودنسی متحرک
مراحل ارتودنسی ثابت
مراحل درمان ارتودنسی

 

پس از بررسی سابقه پزشکی بیمار و آگاهی از شکایت اصلی بیمار،  متخصص ارتودنسی معاینه  دقیق  کلینیکی از بیمار بعمل آورده  و معمولا در این معاینه متخصص به تشخیص و طرح درمان کلی خواهد رسید و آن را به بیمار یا والدین خواهد گفت . 

در صورت توافق بیمار یا والدین با درمان و هزینه ها ، پرونده ارتودنسی برای بیمار تشکیل شده و ممکن است مدارک تشخیصی دیگری نیز برای بیمار تجویز شود که شامل موارد زیر می باشد:

- تجویز رادیوگرافیهای مخصوص ارتودنسی که معمولا شامل رادیوگرافی کلی دندانها و فک ( نمای پانورامیک )  و رادیوگرافی نیمرخ می باشد. گاها ممکن است رادیوگرافیهای دیگرمثل اسکن از فک و یا ... نیز با صلاحدید متخصص تجویز شوند.

                     رادیوگرافی کلی ( پانورامیک )                                                                                                                        رادیو گرافی نیمرخ

                      

 

 

 

 

 

- تجویز عکسهای فتوگرافی از خارج و داخل دهان برای مقایسه قبل و بعد از درمان

                             نمونه ای از فتوگرافیهای قبل و بعد از درمان که تهیه آن برای بیماران ارتودنسی ضروری است

 

 

 

 

 

 

 

 

- تهیه قالبهای اولیه از دهان بیمار و ساخت مدلهای گچی


 

نکات مهم 

- در صورتی که بیمار نیاز به مشاوره و یا سایر درمانهای دندانپزشکی داشته باشد  به سایر همکاران دندانپزشک یا متخصص ارجاع داده می شود.

- در صورتی که بیمار برای درمان ارتودنسی  نیاز به کشیدن دندان دائمی داشته باشد این کشیدن دندان به بعد از قالبگیری و تهیه فتوگرافی ها موکول می شود.

- کلیه درمانهای ترمیمی، عصب کشی ، جرم گیری و پر کردن دندانها باید قبل از شروع درمان ارتودنسی انجام شود.

- درمانهایی مثل ایمپلنت ممکن است در حین درمان ارتودنسی انجام شده و یا  به بعد از آن موکول شود.

- درمانهای روکش نهایی ( پروتز ) بهتر است به بعد از اتمام ارتودنسی و ایجاد روابط نهایی دندانها و فک موکول می شود.

درمان بیماران معمولا به یکی از روشهای ارتودنسی با دستگاههای متحرک و یا ارتودنسی با دستگاههای ثابت صورت می گیرد. گاهی برای یک بیمار ممکن است هر دو درمان مورد نیاز باشد بعنوان مثال در بیماران نیازمند اصلاح مشکلات فکی در ابتدا ممکن است از درمان متحرک برای اصلاح مشکل فکی استفاده شود و سپس برای تصحیح روابط دندانی و ردیف نمودن دندانها از ارتودنسی ثابت ( ارتودنسی با سیم ) استفاده شود. همچنین بیمارانی که نیازمند ارتودنسی ثابت برای ردیف کردن دندانها هستند پس از اتمام این مرحله نیازمند دوره نگهداری با پلاک متحرک خواهند بود.

جهت آگاهی بیشتر از مراحل انجام درمان ارتودنسی متحرک یا ثابت روی نام هر کدام در بالای همین صفحه کلیک نمایید. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.