ارتودنسی به منظور آماده سازی برای جراحی فک

موارد کاربرد

۱) ناهنجاریهای دندانی - فکی شدید در بیمارانی که رشد فک در آنها به اتمام رسیده است

۲) بیمارانی که به دلیل الگوی نامناسب رشد فک و یا شدت مشکل فکی، درمانهای اصلاح رشد فک درحین دوره رشد در آنها موثر واقع نشده ومشکل فکی بیمار به همان شدت باقی مانده است. 

۳)  مواردی که با انجام درمانهای ارتودنسی به تنهایی (  مثل درمانهای ارتودنسی جبرانی ) ممکن است ناهنجاری دندانی - فکی بیمار به طور کامل اصلاح نشود و انجام این نوع درمانها زیبایی بیمار را بهبود نبخشند.

امروزه با ظهور پیچهای مخصوص ارتودنسی ( Orthodontic miniscrew ) بعضی از انواع ناهنجاریهایی که قبلا فقط با ارتودنسی همراه با جراحی فک اصلاح می شدند را با درمانهای ارتودنسی می توان اصلاح نمود که این موارد خاص نیاز به بررسی دقیق شرایط  بیمار و انجام درمان کاملا تخصصی توسط متخصص ارتودنسی خواهد داشت.

 

نکات مهم  در مورد ارتودنسی همراه با جراحی فک

درمان ارتودنسی به منظور آماده سازی بیمار جهت جراحی فک شامل ۳ مرحله درمان می باشد:

۱) درمان ارتودنسی قبل از جراحی 

این درمان شامل ردیف نمودن دندانها ، برطرف نمودن جبرانهای دندانی و برگرداندن دندانهای هر فک  به موقعیت صحیح خود روی قوس فکی و ایجاد تطابق بین قوس فک بالا وپایین می باشد.

در طی این درمان ارتودنسی معمولا مشکل فکی بیمار شدید تر شده و بیمار احساس خواهد کرد که فرم صورت بدتر و ناهنجاری فکی شدیدتر از قبل شده است. طول مدت این مرحله برحسب شدت مشکل معمولا ۱ تا ۲ سال خواهد بود و ممکن است در طی مراحل ارتودنسی چندین بار قالبگیری انجام شود تا متخصص ارتودنسی از تطابق کامل دندانها اطمینان حاصل کند.

منظور از  برطرف نمودن جبرانهای دندانی چیست؟ در بیماران دارای مشکلات فکی شدید معمولا دندانها تمایل دارند که مشکل فکی را جبران نمایند. بعنوان مثال در بیماری که فک پایین وی بزرگ بوده و جلوتر از فک بالا قرار دارد معمولا دندانهای فک پایین به سمت داخل  و دندانهای فک بالا به   سمت جلو خواهند آمد تا مشکل فکی بیمار را تا حدودی جبران نمایند. در طی درمان ارتودنسی این افراد معمولا  دندانهای فک بالا به سمت عقب ودندانهای فک پایین به سمت جلو حرکت داده می شوند. این امر باعث تشدید مشکل فکی خواهد شد که باعث می شود بیمار احساس کند  که فکش جلوتر آمده و مشکل فکی وی تشدید شده است. با این کار جراح می تواند فکین را بهتر و بیشتر جابجا کند تا مشکل فکی بیمار بطور کامل اصلاح شود . توجه شود که در صورت عدم اصلاح جبرانهای فکی جراح نمی تواند فکین را به میزان کافی جابجا نماید و مشکل فکی بیمار و در نتیجه زیبایی صورت بطور کامل اصلاح نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 ۲) درمان جراحی فک

پس از آماده سازی مناسب فکین توسط متخصص ارتودنسی ، درمان جراحی فک توسط جراح فک و صورت انجام خواهد شد که برحسب شدت مشکل فکی، نظر جراح  ، نوع آماده سازی ارتودنسی و مشاوره بین متخصص ارتودنسی و جراح فک  شامل  یکی از جراحیهای زیر می باشد:

انجام جراحی در یک فک ( فک بالا یا پایین ) که معمولا در مشکلات فکی با شدت کمتر و درگیری تنها یک فک صورت می گیرد

جراحی هر دوفک ( فک بالا وپایین) که در صورت وجود مشکل در هر دو فک و ناهنجاریهای شدید این نوع درمان انجام می شود.

جراحیهای دیگر مثل جراحی چانه یا جراحیهای زیبایی مثل افزودن به حجم گونه ها و برداشتن چربی و ....

  ۳) ارتودنسی بعد از جراحی

پس از اتمام دوره نقاهت جراحی و با تایید جراح فک و صورت بیمار جهت تکمیل مراحل درمان ارتودنسی  و ایجاد تطابق بهتر قوسهای فکی به متخصص ارتودنسی ارجاع داده می شود.

مدت زمان این مرحله از درمان معمولا ۳ تا ۶ ماه خواهد بود.

توجه شود که زمانهای گفته شده در مورد مدت زمان درمان ، متوسط زمان درمانی است و در موارد شدید ممکن است طول مدت هرکدام از مراحل گفته شده افزایش یابد.

خوشبختانه با پیشرفت روشها و تکنیکهای جراحی دوره نقاهت و مشکلات بیماران  ( عدم امکان جویدن غذاها به مدت طولانی ) و عوارض درمان بسیار کاهش یافته است.

مراحل درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک: ارتودنسی به منظور آماده سازی بیمار برای جراحی فک که شامل برطرف نمودن جبرانهای دندانی و ایجاد تطابق در قوسهای فکی خواهد بود و سپس جراحی فک 

جهت مشاهده ویدیوهای انواع جراحیهای فک اینجا را کلیک کنید. 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.